Skimbaaja on osa Retki-lehteä

Alamäkikulttuurin erikoislehti Skimbaaja on nähnyt monenlaisia vaiheita 1970-luvulta tähän päivään. Trendit ovat vaihdelleet, mutta lukijoiden intohimoinen suhde Skimbaajaan on säilynyt. Outdoor Media Oy on kustantanut Skimbaajaa neljä vuotta, mutta nyt lehden tarina itsenäisenä julkaisuna päättyy. Ilmoitusmarkkinoiden hidastuminen ja viime vuonna tilattaville lehdille säädetty arvonlisävero ovat tehneet lehden kannattavan toiminnan mahdottomaksi.

Skimbaajan toimitus yhdistetään Retki-lehden kanssa ja lehtituotteet sulautuvat yhteen. Retki ja Skimbaaja ovat tähänkin asti tehneet sisältöyhteistyötä, joten yhdistymisestä hyötyvät molempien lehtien tilaajat. Retken talvikauden sisältö monipuolistuu ja samalla Skimbaajan lukijat pääsevät tutustumaan mielenkiintoisiin kesälajeihin. Hiihtokeskuksissa kesäkauden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta ja tätä kehitystä tukee myös eri ulkoilulajien yhdistäminen saman erikoislehden
sivuille. Retken päätoimittajana jatkaa Mikko Hieta.

Skimbaajan voimassaolevat tilaukset muuttuvat automaattisesti Retki-lehden tilauksiksi. Muutosta koskevat tiedustelut voi osoittaa tilaajapalveluun
osoitteella tilaajapalvelu@outdoormedia.fi.

Mahdollisesti herääviin kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@outdoormedia.fi